Menu

Návrhy zahrad

V prvotní fázi na Vaše přání vypracujeme projekt Vaší budoucí zahrady. Upřednostňujeme, pokud je to možné obhlídku stávajícího místa, spolu s osobní konzultací u zákazníka. A to z několika důvodů:

  • posouzení půdních podmínek
  • posouzení klimatických podmínek
  • reliéf terénu
  • umístění budov na pozemku
  • velikost pozemku

...a další okolnosti, které mohou ovlivnit technické řešení a druhovou skladbu zahrady.

Na základě těchto prvotních úkonů, vypracujeme dle Vašich přání a požadavků projekt a osazovací plán Vaši budoucí zahrady, spolu s cenovou nabídkou.

Při konzultaci se zákazníkem poskytujeme i fotodokumentaci rostlinného materiálu spolu se základními informacemi o navržených rostlinách.

Jsme schopní realizovat jak jen jednotlivé dílčí práce na zahradě, tak i komplexní založení zahrady na klíč dle potřeb zákazníků.

 
 
Top