Menu

Drenážování

Před samotnými zemními pracemi, na základně osobní konzultace se zákazníkem a prohlídce a posouzení situace na místě samotném, může být vhodné, popřípadě je nutné provést úpravu vodních poměrů na pozemku. To znamená, že v příliš zamokřených půdách je vhodné zajistit optimální půdní podmínky drenážováním, tj. za použití speciálních drenážních trubek odvedení přebytečného množství vody z pozemku.

Taktéž tyto drenáže provádíme v okolí starších rodinných domů, kde již původní odvodnění neplní dostatečně svůj účel.

 
 
Top