Výsadby letniček, keřů a stromů

Dle návrhu a konzultací se zákazníkem realizujeme výsadby letničkových a trvalkových záhonů, výsadby keřů a stromů, včetně velmi vrostlých dřevin s pomocí těžké techniky. Kvalitní výsadbový materiál nakupujeme od našich tuzemských dodavatelů. Vysazujeme rostliny jak na rovinách, tak i příkré svahy s použitím speciálních materiálů (geotextílií) zabraňujících sesuvu výplní záhonů.

Nejprve do navržených výsadeb vložíme solitérní kameny a kameny ve skupinách, a to jak ručně u menších velikostí, až po několikatunové za použití speciálního drapáku těžké techniky. Poté vysadíme letničky, keře a stromy, které ukotvíme a položíme krycí fólií a zamulčujeme drcenou kůrou, různých frakcí a druhů, nebo drcenou štěpkou, včetně barevných kombinací, případně kačírkem v různých barevných kombinacích.

Našim výsledným cílem je založit zahradu, která se svým charakterem zakomponuje do okolní krajiny, nerušivě a bude maximálně vyhovovat přáním a potřebám majitelů zahrad.