Menu

Zakládání a ošetřování trávníků

Založení trávníků provádíme dvěma způsoby.

  1. Výsevem
    Tento způsob je nečastěji používán, a to z důvodu nízké ceny. Jeho nevýhodou jsou však z počátku vyšší provozní náklady na jeho péči a ošetřování, především z důvodu vyšší možnosti zaplevelení, vyšší potřeby zálivky a hnojení. Pochůzí je trávník za několik týdnů až měsíců dle intenzity ošetřování.
  2. Položením kobercového trávníku
    Jde o předpěstovaný trávník na předem připravených pozemcích, kterému je věnována maximální péče, aby byl co v nejlepším zdravotním stavu a bez plevelů. Tento trávník je odříznut z původního místa speciálními stroji, tzv. sloupovačkami travního drnu, namotán do rolí různého průměru, dle potřeb a druhů trávníků. Tyto trávníkové koberce poté převezou na místo určení a položí na předem připravené podloží. Poté se zapískují a zaválcují. Pochůzí je trávník za 2-3 týdny. Jeho jedinou nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

Nabízíme i možnost ošetřování trávníků, spočívající v několika pracovních operacích, počínaje provzdušňováním trávníků a odstraňováním stařiny z trávníků, tj. vertikutaci trávníků přes sečení trávníků od několika m2 (malými sekačkami a křovinořezy) až po hektarové plochy (velkými profesionálními sekačkami s hydraulicky vyklápěním posečené hmoty na určené místo nebo do přistavených kontejnerů až do objemu 12-ti m3). Přes hnojení trávníků, válení trávníků, zálivky trávníků a dodání speciálních trávníkových substrátů do trávníků až po chemické ošetření trávníků proti chorobám a plevelům.

 
 
Top